Generalforsamling 2018

10.01.2018

VAN NUYS GENERALFORSAMLING 2018

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Van Nuys Car Club
Lørdag den 3 marts 2018 kl. 13.00
i klubbens lokaler på Ellebækvej 6, Holstebro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5.     A. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Følgende er på valg:      

 •           Formand: Thorkild Maagaard (genopstiller ikke)

 •           Næstformand: Lene Jensen (genopstiller ikke)

 •            Sekretær/Web: Annie Wistisen (genopstiller ikke)

Er der nogen som ønsker at stille op til bestyrelsen, er I velkommen til at kontakte Thorkild: thorkild@van-nuys.dk

Der må meget gerne tilmelde sig en kvinde til bestyrelsen

Derudover er der valg af 2 suppleanter:  

1.) Jan Hauge 

2.) Carsten Leedsøe

       B. Valg af medlemmer til følgende udvalg:

      Aktivitetsudvalg. Følgende er på valg:

 •          Charlotte (genopstiller ikke)

 •          Elise

 •          Claus Møller

 

 • Indkøb bar

 • Udstilling af biler

 • Internetudvalg

 • Revisor

 • Rengøring

6. Kaffepause

7. Træf 2018

8. DK-Tour 2019

9. Gennemgang af FDA Generalforsamlingen

10. Behandling af indkomne forslag (Skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen).

11. Ris og ros om året der gik.

12. Eventuelt (Ny træfplads i Holstebro 2020)

13. Der er pålægsbord efter generalforsamlingen.